Одлука о наставку јавних конкурса

02.06.2020.
    

На основу члана 74. Статута општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа“, бр. 2/2020 – пречишћен текст), а у вези са Одлуком о укидању ванредног стања („Службени гласник РС“, бр.65/20) председник општине Кањижа доноси

О Д Л У К У

О НАСТАВКУ ПОСТУПAКА ПО ЈАВНИМ КОНКУРСИМА КОЈЕ ЈЕ РАСПИСАО ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ КАЊИЖА ЗА 2020. ГОДИНУ

I

НАСТАВЉАЈУ СЕ поступци по јавним конкурсима које је расписао председник општине Кањижа за 2020. годину, који су обустављени због доношења Одлуке о проглашењу ванредног стања („Службени гласник РС“, бр. 29/20), почев од 2. јуна 2020. године, и то:

– Конкурс за суфинансирање пројеката цркава и верских заједница на територији општине Кањижа у 2020. години

– Јавни конкурс за финансирање пројеката невладиних организација из буџета општине Кањижа за 2020. годину

– Конкурс за финансирање или суфинансирање пројеката у култури у 2020. години

– Конкурс за доделу средстава за стипендирање за спортско усавршавање  младих талентованих спортиста аматера из буџета општине Кањижа у 2020. години

– Конкурс за доделу средстава за финансирање посебних програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта и додели средстава спортским организацијама који се финансирају из буџета општине Кањижа у 2020. години

– Конкурс за доделу средстава за финансирање годишњих програма програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта који се финансирају из буџета општине Кањижа у 2020. години.

II

Ова одлука доставља се председницима комисија које спроводе поступак доделе средстава по конкурсима из тачке I  и објављује на интернет презентацији општине Кањижа.

Председник општине

Роберт Фејстамер

 Одлука о наставку поступака по јавним конкурсима које је расписао председник општине Кањижа за 2020. годину