Јавни позив за решавање стамбених потреба избеглица

13.07.2020.
   

На основу Правилника о условима и мерилима за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица за куповину сеоских кућа са окућницом и набавку пакета грађевинског материјала за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом, поступку и начину рада Комисије за избор корисника (у даљем тексту: Правилник), бр .560-43 од 08.07.2020. године,  Споразума о донацији закљученим између Банке за развој Савета Европе и Републике Србије закљученог 7. марта 2019. године у вези са Регионалним Стамбеним Програмом – Стамбени пројекат у Републици Србији – Потпројекат 8 (у даљем тексту: Потпројекат 8) и Уговором о гранту RHP-W9-VHG/COMP4-DG-2019 закљученим између Комесаријата за избеглице и миграције (као Водеће институције, у даљем тексту: Комесаријат), Јединице за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд (као Уговарачког тела) и Општине Кањижа (као Корисника, у даљем тексту: Општина), чији предмет је додела бесповратних средстава ради финансирања пројекта под називом: Додела помоћи избеглицама за куповину сеоских кућа, Комисија за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица кроз куповину сеоских кућа и доделу пакета помоћи у оквиру Регионалног стамбеног програма, Потпројекат 8 - сеоске куће (у даљем тексту: Комисија за избор корисника), дана 13. јула 2020. године расписује  Јавни позив за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица кроз куповину 2 сеоске куће са окућницом и набавку пакета грађевинског материјала за поправку или адаптацију предметних сеоских куће са окућницом.Јавни позив за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица

Изјава подносиоца пријаве

Изјава власника куће

Пријавни формулар