Евидентирање заинтересованости за упис деце у први разред

02.02.2021.
   

Ради организованог уписа деце у први разред основне школе на начин прописан Законом о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019, 27/2018 – др. закон и 6/2020) Одељење за општу управу и заједничке послове, Општинске управе општине Кањижа издаје:

ОБАВЕШТЕЊЕ

Од 2. фебруара 2021. почиње евидентирање деце за упис у први разред основне школе.

У први разред основне школе школске 2021/22. године уписују се деца која на дан почетка школске године 01.09.2021. године имају 6,5 ДО 7,5 ГОДИНА, односно рођена од 01.03.2014.године до 01.03.2015. године.

Дете старости од шест до шест и по година, по жељи родитеља, може да се упише у први разред након провере спремности за полазак у школу.

Дете старије од седам и по година, које због болести или других разлога није уписано у први разред, може да се упише у први или одговарајући разред на основу претходне провере знања.

Пријављивање деце за упис у први разред основне школе обавезни су да изврше РОДИТЕЉИ, а за децу под старатељством, старатељ или орган старатељства.

За пријаву детета подноси се на увид:

•             важећа лична карта, са тачном адресом родитеља или старатеља,

•             решење о старатељству за децу под старатељством.

Пријављивање деце вршиће се у основним школама од 02. фебруара до 26. фебруара 2021. године.

На овај начин, школе ће евидентирати заинтересованост родитеља да упишу дете у одређену школу.

Руководилац Одељења за општу управу и заједничке послове

Атила Каса

дипл. правникОбавештење