Обавештење о Јавном конкурсу Министарства за бригу о селу за доделу бесповратних средстава за куповину сеоске куће са окућницом

09.07.2021.
 

Општина Кањижа заједно са Министарством за бригу о селу спроводи јавни конкурс за доделу бесповратних средстава за куповину сеоске куће са окућницом на територији општине Кањижа.

Сеоска кућа са окућницом, за чију куповину подносиоци пријаве конкуришу, може да се налази на територији свих насељених места Републике Србије, изузев у градским и општинским седиштима и приградским насељима.

Право да конкуришу имају брачни парови/парови у трајнијој ванбрачној заједници, самохрани родитељи, млади пољопривредници, који нису власници или сувласници непокретности на територији Републике Србије.

Сеоска кућа са окућницом која се купује мора бити уписана у катастар непокретности на име продавца.

Максималан износ бесповратних средстава за куповину куће на селу износи 1.200.000,00 динара.

 

ПОСТУПАК УЧЕСТВОВАЊА НА КОНКУРСУ

  1. Заинтересовано лице/а подноси попуњену пријаву за процену на обрасцу у Услужном центру Општинске управе општине Кањижа (зграда Градске куће), Кањижа, Трг Главни бр. 1, шалтер бр. 8,  радним данима од 8.00 до 15.00 часова;
  2. Пријава се доставља Комисији за утврђивање тржишне вредности непокретности да изврши процену вредности непокретности (у даљем тексту: Комисија);
  3. Након утврђивања тржишне вредности непокретности, позивају се подносиоци пријаве да предају потребну документацију.
  4. После извршене провере формалне исправности документа, подносиоци пријаве заједно са стручним лицем ЈЛС попуњавају пријаву на обрасцу Министарства за бригу о селу (образац пријаве сеоске куће).

Информације о условима и начину конкурисања, као и образац пријаве може се преузети на линку: https://www.mbs.gov.rs/konkursi.php

Додатне информације о конкурсу могу се добити путем телефона: 024/ 873 151 или 024/874 312Обавештење

Образац

Пријава за процену