Развојни план Кањиже 2022-2030

15.09.2021.
      

Упитник за концепт развоја општине - У KAKВОЈ ОПШТИНИ БИХ ЖЕЛЕО/ЛА ДА ЖИВИМ 2030. ГОДИНЕ?

У току је израда развојног планa општине Кањижа за период 2022 - 2030. Да би се развојни план који дефинише будућност општине израдио према заједничким замислима грађана и локалне самоуправе, мишљење грађана се тражи попуњавањем упитника. Попуњавање служи само
за утврђивање праваца развоја и стога је анонимно. Молимо вас да учествујете у заједничком раду! 

Упитник (https://forms.gle/A1ARiYosM1Mv2XZD6)