Давање у закуп државног земљишта 2021 - у првом кругу

28.10.2021.
 

Управа за пољопривредно земљиште, у циљу поједностављивања процеса закупа пољопривредног земљишта у државној својини, развила је веб апликацију „Дигитално јавно надметање“, која ће омогућити свим заинтересованим пољопривредним произвођачима да електронским путем учествују у јавним надметањима за закуп државног пољопривредног земљишта. Апликација је потпуно бесплатна, доступна свима, и може се користити на рачунарима и мобилним уређајима. Постоји ћирилична и латинична верзија апликације, као и верзија на мађарском језику. Она је доступна на следећем линку: https://upz.minpolj.gov.rs/sadrzaj/

На основу програма за 2021. годину јавни позив за први круг објављен је дана 28. октобра 2021. године и отворен је до 09.11.2021. године до 12,00 часова. За давање у закуп предвиђено 1761,2205 хектара државног земљишта са периодом закупа од 15 година. Ове површине су распоређене у 839 јединица надметања, односно у још 7 јединица која су из 2018. и 2019. године. Значи да електронским путем понуде се могу давати најкасније до 09.11.2021.године до 12,00 часова уз прилажење потребне документације. Заинтересовани могу и на терену погледати катастарске парцеле дана 05. 11. 2021. године, путем претходне пријаве телефонским путем: 063-307824. Лично се може информисати у Општинској управи општине Кањижа код Одељења за привреду и локални економски развој: Градска кућа, приземље, канцеларија бр. 14, од 8,00-14,00. тел.: 024-875-166., локал: 243 и 240).

Прилози:

- оглас за давање у закуп државног земљишта-ПРВИ КРУГ у 2021. години

-захтев према органу Унутрашњих послова за издавање потврде о пребивалишту