Одељење за локалну пореску администрацију Општинске управе општине Кањижа издаје обавештење

19.11.2021.
  

Одељење за локалну пореску администрацију Општинске управе општине Кањижа издаје  

ОБАВЕШТЕЊЕ 

Обавештавају се обвезници пореза на имовину– физичка лица, а који имају отворен јединствени електронски сандучић на порталу Е-управа, да су решења о утврђивању пореза на имовину  за 2021. годину  достављена у електронском облику преко јединственог електронског сандучића. 

Остала физичка могу да очекују доставу решења током новембра и децембра 2021. године. Уз решења се доставља инструкција за плаћање на којој је назначен позив на број пореског обвезника. 

Сагласно наведеном, порески обвезници на инструкцију за дати квартал уписују износ који уплаћују, према решењу о порезу на имовину. 

Моле се грађани да провере разлику у износима пореза на имовину у решењу за 2020. и у решењу за 2021. годину и сходно томе уплате разлику. 

Са овим инструкцијама може се извршити уплата  пореза на имовину на шалтерима Поште и пословних банака (готовином и платним картицама уз провизију) и у Услужном центу Општинске управе општине Кањижа на ПОС терминалу путем платне картице уз провизију. Уколико се уплате врше преко Управе за трезор грађани сами попуњавају уплатнице  уз помоћ достављених инструкција. 

Уколико се уплата врши готовином шифра плаћања је 153. 

Уколико се уплата врши преко е-банкинга шифра плаћања је 253. 

Одељење за локалну пореску администрацију решења о порезу на имовину доставља путем поште, али уколико порески обвезници до средине децембра не приме решења за 2021. године треба да се јаве у УСЛУЖНОМ ЦЕНТРУ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ КАЊИЖА ШАЛТЕР БР. 3, где могу да преузму своје решење и добију помоћ око уплате пореза, односно да затраже информацију путем телефона 024/ 4875-166 (локал 239). 

Моле се грађани да почетком наредне, 2022. године провере актуелно стање пореза на имовину, јер су аконтације пореза у 2021. години плаћали по решењима из 2020. године а 2021. године је дошло до измена износа пореза на имовину у појединим зонама.