Одлуке Фонда за пољопривреду у 2021. години – други обрачунски период

22.11.2021.
  

На основу Јавних позива за подношење пријава за доделу бесповратних средстава за субвенционисање трошкова семена и вештачког осемењавања животиња, органске производње и трошкова уклањања животињских лешева од стране пољопривредних газдинстава у 2021. години објављених дана 11.03.2021. године и предлога Комисије за доделу средстава за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја, председник општине донео је следеће одлуке о додели бесповратних средстава изабраним корисницима по спроведеним јавним позивима у другом обрачунском периоду:

- О Д Л У К У о додели средстава за субвенционисање трошкова семена и вештачког осемењавања животиња у 2021. години 

- О Д Л У К У о додели средстава за субвенционисање органске производње у 2021. години 

- О Д Л У К У о додели средстава за субвенционисање трошкова уклањања животињских лешева у 2021. години