Закључак - рок инвалидских паркинг картица

22.11.2021.
 

Влада Републике Србије је донела Закључак којим се даје препорука јединицама локалних самоуправа да се важећим инвалидским паркинг картама и резервисаним паркинг местима продужи рок важења до 31. децембра 2021. године.

Општина Кањижа је прихватила Закључак и поступала по истим.

Како би се трајно решило питање поједностављења процедуре издавања инвалидских паркинг карата и резервисаних паркинг места, Влада је покренула иницијативу да се креира услуга на Порталу еУправа која ће омогућити подношење захтева електронским путем, а овлашћеним лицима из ЈЛС пружити једноставан увид у документацију, односно чињенице које су релевантне за остваривање права.Закључак 05 Број 011-1707/2021.