Провера личних података уписаних у Јединствени бирачки списак

02.12.2021.
   

На основу члана  14. Закона о јединственом бирачком списку („Службени гласник Републике Србије“, бр. 104/2009 и 99/2011) и тачке 10. Упутства за спровођење Закона о јединственом бирачком списку   („Службени гласник Републике Србије“, бр. 15/2012), а у вези са Одлуком председника Народне скупштине Републике Србије о расписивању републичког референдума о потврђивању Акта о промени Устава за 16. јануар 2022. године, руководилац Одељења за општу управу и заједничке послове Општинске управе општине Кањижа  даје

О   Б   А  В  Е  Ш   Т   Е   Њ   Е

ИЗЛАЖЕ СЕ на увид део Јединственог бирачког списка за територију општине Кањижа, у циљу провере личних података уписаних у њему. Бирачки списак се излаже у згради Општинске управе општине Кањижа у Кањижи, Трг Главни бр. 1, у Услужном центру – шалтер 1, сваког радног дана од 8.00 часова до 15.00.

Грађани који имају пребивалиште на територији општине Кањижа, као и интерно расељена лица која имају пријављено боравиште на територији општине Кањижа, могу извршити увид и проверу података у делу Јединственог бирачког списка за територију општине Кањижа, који се односе на то да ли су уписани у бирачки списак и да ли су уписани подаци тачни.

Грађани могу:

1) од Општинске управе захтевати да до закључења бирачког списка донесе решења на којима се заснивају промене у бирачком списку;
2) поднети захтев Општинској управи најкасније пет дана пре дана закључења бирачког списка, да се у бирачки списак упише податак да ће гласач на предстојећем референдуму гласати према месту боравишта у земљи.

Увид и провера података у делу бирачког списка за територију општине Кањижа, врши се у Општинској управи општине Кањижа, путем рачунарске опреме на којој се води бирачки списак, уношењем јединственог матичног броја грађана.

Провера уписа у Јединствени бирачки списак може се извршити  електронским путем на званичној интернет страници Министарства државне управе и локалне самоуправе - http://upit.birackispisak.gov.rs/, уношењем података о јединственом матичном броју.

Захтев за промену у делу Јединственог бирачког списка за подручје општине Кањижа подноси се Одељењу за општу управу и заједничке послове Општинске управе општине Кањижа поднети најкасније до дана закључења бирачког списка, односно 15 дана пре дана одржавања референдума. По закључењу бирачког списка па  до 72 часа пре дана одржавања референдума, све промене у бирачком списку врши Министарство за државну управу и локалну самоуправу.

Захтеви за промену у бирачком списку од дана закључења бирачког списка па све до 72 часа пре дана одржавања референдума подносе се министарству непосредно или Одељењу за општу управу и заједничке послове Општинске управе општине Кањижа, које без одлагања примљени захтев прослеђује електронским путем  министарству.

Бирачи на републичком референдуму о потврђивању Акта о промени Устава расписаном за 16. јануар 2022. године могу поднети захтев да гласају према месту свог боравишта у земљи (изабрано место гласања).

Упис података у бирачки списак на основу захтева бирача да ће гласати према месту свог боравишта у земљи, врши се почев од дана расписивања референдума, а најкасније 5 дана пре дана закључења бирачког списка, уколико бирач у наведеном року не поднесе захтев за упис у бирачки списак према свом боравишту, бирач ће моћи да гласа само према свом пребивалишту.                                  

Руководилац Одељења за општу управу и заједничке послове
Атила Каса, дипл. правникОбавештење