Право на упис имена на језику националне мањине

21.01.2022.
 

Обавештавају се грађани да је чланом 17. став 1. Закона о матичним књигама („Службени гласник РС“, бр. 20/2009, 145/2014 и 47/2018) прописано да се лично име детета, родитеља, супружника и умрлог, уписује у матичне књиге на српском језику, ћириличким писмом, а припадници националне мањине имају право на упис личног имена према језику и правопису националне мањине, што не искључује паралелан упис личног имена и на српском језику, ћириличким писмом.
Руководилац Одељења за општу управу и заједничке послове


Атила Каса, дипл. правник