Јавни позив за доделу ауто-седишта за децу

15.07.2022.
  

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ДОДЕЛУ АУТО-СЕДИШТА ЗА ДЕЦУ У ЦИЉУ УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА ОПШТИНЕ КАЊИЖА ЗА 2022. ГОДИНУ

 

Јавни позив се расписује за родитеље са пребивалиштем на територији општине Кањижа, чија су  деца рођена у периоду од 1. јануара 2021. године до 31. децембра 2021. године и то за доделу ауто-седишта за децу произведених у складу са европским стандардом

 

Ауто- седишта за децу за путничка возила су следећих техничких карактеристика:

  • ауто-седишта су за децу од 9-36  кг
  • поседују сертификат ЕЦЕ Р44/04 за ауто-седишта за децу

 

Критеријуми за доделу ауто-седишта за децу су:

  • да један од родитеља детета поседује путничко моторно возило
  • да један од родитеља детета има пребивалиште на територији општине Кањижа;
  • да је дете рођено у периоду од 1. јануара 2021. до 31. децембра 2021. године

 

Потребна документација која се подноси уз пријаву:

  • доказ о поседовању путничког моторног возила родитеља (очитана саобраћајна дозвола)
  • доказ о пребивалишту једног од родитеља детета на територији општине Кањижа (очитана лична карта или потврда о пребивалишту);
  • извод из матичне књиге рођених детета (фотокопија)
  • за незапослене родитеље уверење Националне службе за запошљавање, а за самохране родитеље уверење Центра за социјални рад Кањижа

 

Средства за реализацију Јавног позива опредељена су у буџету општине Кањижа и утврђена у Програму коришћења средстава у циљу унапређења безбедности саобраћаја на територији општине Кањижа за 2022. годину („Службени лист општине Кањижа“, бр. 8/2022) из средстава од наплаћених казни за саобраћајне прекршаје на територији општине Кањижа. Рок за подношење пријава је 20 дана, а почиње да тече од 15. јула 2022. године до 4. августа 2022. године.

Неблаговремене пријаве се неће разматрати.

Образац пријаве се може преузети у канцеларији бр. 2 (шалтер бр. 8) у Услужном центру Општинске управе општине Кањижа, сваког радног дана  у времену од 8.00 – 14.00 часова или на званичној интернет страници општине Кањижа.

Пријаве се достављају поштом на адресу: Општинска управа општине Кањижа, Трг Главни 1, 24420 Кањижа, са назнаком „За доделу ауто седишта за децу“ или лично у Услужном центру општине Кањижа (шалтер бр. 8).

Јавни позив се објављује на званичној интернет страници општине Кањижа и на огласној табли у згради Општине Кањижа.

Савет за координацију безбедности саобраћаја на путевима на територији општине Кањижа сачиниће записник који садржи предлог листе подносилаца пријава који испуњавају услове утврђене јавним позивом.

Решење о додели ауто-седишта за децу доноси Општинско веће општине Кањижа.

ДОДЕЛА АУТО-СЕДИШТА ЗА ДЕЦУ ЋЕ СЕ ИЗВРШИТИ НА ОБУЦИ О ПРАВИЛНОМ КОРИШЋЕЊУ И МОНТИРАЊУ АУТО-СЕДИШТА ЗА ДЕЦУ КОЈУ ЋЕ ОДРЖАТИ СТРУЧЊАЦИ ИЗ АГЕНЦИЈЕ ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА.

Предност у додели ауто-седишта за децу имају родитељи близанаца, самохрани и незапослени подносиоци пријаве под условом да доставе: за незапослене уверење Националне службе за запошљавање, а за самохране уверење Центра за социјални рад Кањижа.

 

Председник оппштине

Роберт Фејстамер  с.р.Јавни позив

Пријава

Решење о додели ауто седишта за децу у 2022. години