Четврта рата пореза на имовину

02.11.2022.
   

Обавештавамо грађане општине Кањижа да рок за уплату 4. (четврте) рате пореза на имовину 2022. године истиче 15. новембра 2022. године.

Уплата рате врши се у складу са решењем пореза на имовину на српском језику које су грађани добили крајем 2021. године.

Одељење за локалну пореску администрацију обавештава обвезнике пореза на имовину који не воде пословне књиге – физичка лица, а који имају отворен јединствени електронски сандучић на порталу Е управа, да ће се решења о утврђивању пореза на имовину  за 2022. годину  доставити у електронском облику преко јединственог електронског сандучића прве половине новембра.
Остали грађани могу да очекују доставу Решења током новембра и децембра 2022. године. 
Уз решења се доставља инструкција за плаћање на којима пише позив на број  обвезника. Обвезници на инструкцију уписују само суму коју уплаћују.

Молимо пореске обвезнике да провере разлику у износима решења за 2021. и 2022. годину и да уплате разлику.

Путем инструкције порез се може уплатити на шалтерима Поште Србије и у пословних банака (готовином и платним картицама уз провизију), Управе за трезор и у Услужном центу Општинске управе општине Кањижа у Кањижи, Трг Главни бр. 1 (Градска кућа) путем ПОС терминала, платном картицом уз провизију.

Шифра плаћања је 153 ако се уплата врши готовином. Уколико се уплата врши преко е-банкинга шифра плаћања је 253.

Одељење за локалну пореску администрацију путем Поште доставља решења о порезу на имовину за 2022. годину. Ако порески обвезник  не прими решење до средине децембра 2022. године, ИМА ОБАВЕЗУ да се јави У УСЛУЖНОМ ЦЕНТРУ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ КАЊИЖА (шалтер 3), Кањижа, Трг Главни бр. 1,  где може да преузме своје решења и добије помоћ око уплате пореске обавезе или да позове телефонски број 024/ 4875-166 локал 239. 
Такође, молимо пореске обвезнике да почетком наредне, 2023. године провере актуелно стање пореза на имовину, јер су аконтације пореза ове године плаћали по решењима из 2021. године, а у 2022. години је дошло до измене износа пореза на имовину у појединим зонама.


Одељењe за локалну пореску администрацију