Упис деце у први разред основне школе

22.02.2023.
  

Ради организованог уписа деце у први разред основне школе за школску 2023/24. годину сагласно одредбама Закона о основном образовању и васпитању, Одељење за општу  управу и заједничке послове Општинске управе општине Кањижа, издаје ОБАВЕШТЕЊЕ.

Упис деце у први разред основне школе обавезан је за сву децу рођену у временском периоду од 1. 3. 2016. године до краја фебруара 2017. године.
Упис деце у први разред основне школе, за школску 2023/24. годину обавиће се у времену од 3. априла до краја маја 2023. године.
Ако дете старије од седам и по година због болести или других разлога није уписано у школу, може да се упише у први или одговарајући разред, на основу претходне провере знања.
Пријава деце за упис у први разред основне школе врши се од 3. априла 2023. године у основним школама на територији општине Кањижа, и то:
- ОШ „Јован Јовановић Змај“ Кањижа (за децу са пребивалиштем на територији насељених места: Кањижа, Зимонић, Мартонош, Мали Песак и Адорјан)
- ОШ „Каролина Карас“ Хоргош (за децу са пребивалиштем на територији насељених места: Хоргош и Мале Пијаце)
- ОШ „Арањ Јанош“ Трешњевац (за децу са пребивалиштем на територији насељених места: Трешњевац, Велебит, Тотово Село, Ором, Долине и Ново Село)
За све ближе информације о упису детета у школу, родитељ се обраћа основној школи којој територијално припада.

Руководилац Одељења за општу управу и заједничке послове:
Атила Каса, дипл. правник

 Обавештење о организованом упису деце у први разред основне школе за школску 2023/24. годину