Јавни оглас за отуђење парцеле без објекта

01.08.2023.
  

Предмет јавног огласа је јавно надметање за отуђење непокретности уписане у лист непокретности број 5814 КО Кањижа, парцела број 10663/1 коју чини грађевинска парцела без објекта укупне површине 31 а 38 m² из јавне својине општине Кањижа
Почетна цена по којој се непокретност отуђује износи 2.228.000,00 динара.
Датум јавног надметања 01.09.2023. године у 13:00 часова.

 Целокупан текст Јавног огласа

Образац за подношење пријаве