Четврта рата пореза на имовину

03.11.2023.
  

Обавештавамо грађане општине Кањижа да рок за уплату 4. (четврте) рате пореза на имовину 2023. године истиче 15. НОВЕМБРА 2023. ГОДИНЕ.

 

Одељење за локалну пореску администрацију обавештава обвезнике пореза на имовину који не воде пословне књиге – физичка лица, а који имају отворен јединствени електронски сандучић на порталу Е управа, да ће се решења о утврђивању пореза на имовину  за 2023. годину  достављати путем јединственог електронског сандучића почев од 3. новембра.


Остали грађани могу да очекују доставу решења током новембра и почетком децембра 2023. године. Уз решења се доставља инструкција за плаћање на којој је уписан позив на број обвезника, а обвезници треба да упишу само суму коју уплаћују.

 

Молимо грађане да погледају која је разлика у износима решења за 2022. и 2023. годину и да уплате разлику.

 

Са овим инструкцијама је могуће уплатити порез на шалтерима ЈП Поште Србије и пословних банки (готовином и платним картицама уз провизију), код Управе за трезор и у Услужном центу Општинске управе општине Кањижа  (платном картицом уз провизију).

Шифра плаћања је 153 ако се уплата врши готовином.
Уколико се уплата врши преко е-банкинга шифра плаћања је 253.


Одељење за локалну пореску администрацију ће учинити све да сви грађани – порески обвезници добију решења међутим уколико исти до средине децембра не приме решења за 2023. године (доставу врши ЈП Пошта Србије), потребно је да се јаве у Услужном центру Општинске управе општине Кањижа (шалтер 4, Кањижа, Трг главни бр. 1), где могу преузети своје решење и добити помоћ око уплате, односно да позову број (024/4875-166 локал 239). Такође, молимо грађане да почетком наредне године провере актуелно стање пореза на имовину јер су аконтације пореза ове године плаћали по решењима из 2022. године а ове године је дошло до измене  износа пореза на имовину у појединим зонама.

 

Одељење за локалну пореску администрацију