Додела средстава за пољопривреднике – други обрачунски круг

28.11.2023.
 

На основу Јавних позива за подношење пријава за доделу бесповратних средстава за субвенционисање трошкова:
- семена и вештачког осемењавања,
- органске производње,
- уклањања животињских лешева,
- набавке лекова за пчеле,
- развојa руралне инфраструктуре и
- камата на пољопривредне кредите.

Наведени позиви су објављени дана 03. маја 2023. године, Комисија за доделу средстава за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја спровела је избор субвенционисаних пољопривредника и дала је предлог председнику општине за доношење следећих одлука о додели бесповратних средстава изабраним корисницима по спроведеним јавним позивима у другом обрачунском периоду:
- О Д Л У К У о додели средстава за субвенционисање трошкова семена и вештачког осемењавања у 2023. години
- О Д Л У К У о додели средстава за субвенционисање органске производње у 2023. години
- О Д Л У К У о додели средстава за субвенционисање трошкова уклањања животињских лешева у 2023. години
- О Д Л У К У о додели средстава за субвенционисање трошкова набавке лекова за пчеле у 2023. години
- О Д Л У К У о додели средстава за субвенционисање за развој руралне инфраструктуре у 2023. години 
- О Д Л У К У о додели средстава за субвенционисање камата на пољопривредне кредите у 2023. години