Прва рата пореза на имовину

05.02.2024.
   

Обавештавамо грађане општине Кањижа да рок за уплату 1. (прве) рате пореза на имовину 2024. године истиче 14. фебруара 2024.  године.
Уплата рате врши се у складу са решењем пореза на имовину на српском језику које су грађани добили крајем 2023. године.
Шифра плаћања је 153 ако се уплата врши готовином. Уколико се уплата врши преко е-банкинга шифра плаћања је 253.
На решењу о порезу на имовину за 2023. годину на српском језику могу се пронаћи износи кварталних задужења (за свако тромесечје) као и број уплатног рачуна и позив на број обвезника.
Обвезници могу да изврше уплате на шалтерима поште, банке и Управе за трезор уз помоћ инструкција за плаћање које су добили уз Решењe.  На инструкцију се уписује само износ који се уплаћује.
Такође обавештавамо грађане да сходно члану 22. Закона о пореском поступку и пореској администрацији, пореску обавезу преминулог лица испуњавају наследници, у оквиру вредности наслеђене имовине и у сразмери са уделом појединог наследника, у моменту прихватања наследства, те молимо наследнике да измире обавезе преминулог лица у противном Одељење ће извршити прекњижавање дуга на наследнике.

Одељење за локалну пореску администрацију