Пожари на отвореном простору

14.02.2024.
   

Законом о заштити од пожара забрањено је спаљивање траве и ниског растиња, спаљивање остатака стрних усева, спаљивање смећа на отвореном простору и спаљивање биљних остатака, као и ложење ватре у шуми и на удаљености од 200 м од руба шуме, изузев на одређеним и за то видно обележеним местима, у складу са прописаним мерама заштите од пожара.
Упркос законским забранама, пожари на отвореном простору су и даље заступљени на целој територији Републике Србије.
Од почетка фебруара месеца на територији Републике Србије евидентирано је укупно 1.492 пожара на отвореном простору, што је енормно повећање у односу на исти период прошле године када је оваквих пожара било 226. Само током викенда на територији Републике Србије евидентирано је 466 пожара на отвореном простору, док је прошле године у истом периоду било 60 ових пожара.
На локализацији и ликвидацији пожара на отвореном простору само у току фебруара месеца евидентирано је 3.795 ангажовања припадника ватрогасно-спасилачких јединица са 519 ватрогасних возила. Ангажовање оволиког броја припадника и возила директно утиче на смањење мобилности ватрогасно-спасилачких јединица за реаговање на осталим ванредним догађајима и стварање великих материјалних и финансијских трошкова МУП-у Републике Србије.
Имајући напред наведено у виду, а у циљу повећања степена безбедности и личне и имовинске сигурности грађана, Општински штаб за ванредне ситуације општине Кањижа обавештава грађане да је:
- спаљивање стрних усева, смећа и биљних остатака забрањено Законом о заштити од пожара (члан 50.)
- лице које је изазвало пожар дужно да ватрогасно-спасилачкој јединици надокнади трошкове интервенције, у складу са посебним прописом
- да ће се новчаном казном у износу од 10.000 динара казнити физичко лице за прекршај, а правно лице са износом од 300.000 до 1.000.000 динара
Командант Општинског штаба за ванредне ситуације општине Кањижа:
Роберт Фејстамер

 Допис Сектора за ванредне ситуације МУП-а

Плаката