Конкурс за медије

29.02.2024.
 

На основу чл. 16. став 1. тачка 4) и 20. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС”, бр. 92/23), Уредбе о условима и критеријумима усклађености државне помоћи у области јавног информисања („Службени гласник РС” број 9/22), Уредбе о правилима и условима за доделу помоћи мале вредности (de minimis помоћи) („Службени гласник РС”, број 23/21), Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник РС” бр. 6/24) и Одлуке о расписивању конкурса за суфинансирање пројеката у области јавног информисања у 2024. години, бр. 000800014 2024 08480 004 007 000 001 од 28. фебруара 2024. године, председник општине расписуjе

К О Н К У Р С
за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја
у области јавног информисања на територији општине Кањижа у 2024. години

Конкурс се расписује ради пружања финансијске подршке производње медијских садржаја који доприносе остваривању јавног интереса у области јавног информисања грађана на територији општине Кањижа, дефинисаног чланом 15. Закона о јавном информисању и медијима и објављује се на веб-сајту општине Кањижа.
Средства опредељена за овај конкурс износе 3.700.000,00 динара.
Конкурс се расписује у периоду од 29. фебруара 2024. године до 14. марта 2024. године.

Конкурс за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја у области јавног информисања на територији општине Кањижа у 2024. години
Образац 1 – Образац пријаве за пројектно суфинансирање из области јавног информисања
Образац 1 – Буџет пројекта
Образац 3 – Образац за пријавау за члана комисије
Образац 4 - Бодовна листа за оцену пројекта производње медијских садржаја

Поновљени позив за учешће у раду стручне Комисије за оцену пројеката поднетих на конкурс за суфинансирање пројеката у области јавног информисања у 2024. години