Јавни увид у Нацрт просторног плана и извештај о стратешкој процени утицаја

15.04.2024.
  

Јавни увид у Нацрт просторног плана и извештај о стратешкој процени утицаја
Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине оглашава јавни увид у Нацрт просторног плана подручја посебне намене предела изузетних одлика „Кањишки јараши“ и Извештај о стратешкој процени утицаја  Просторног плана подручја посебне намене предела изузетних одлика „Кањишки јараши“ на животну средину.


Јавни увид у Нацрт просторног плана и извештај о стратешкој процени утицаја одржаће се у трајању од 30 дана од 15.04.2024. године до 14.05.2024. године.


Јавна презентација Нацрта просторног плана подручја посебне намене предела изузетних одлика „Кањишки јараши“ биће одржана 25.04.2024. године у згради Општинске управе општине Кањижа, Мала сала, Трг Главни бр. 1 са почетком у 11 часова.

Оглас

Прилози:


01 Нацрт просторног плана подручја посебне намене предела изузетних одлика „Кањишки јараши“

02 Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана подручја посебне намене предела изузетних одлика „Кањишки јараши“ на животну средину

03 Документациона основа