Прва рата пореза на имовину

07.02.2023.
  
Обавештавамо грађане општине Кањижа да рок за уплату 1. (прве) рате пореза на имовину 2023. године истиче 14. фебруара 2023.  године. Уплата рате врши се у...

Конкурс за коришћење бине у 2023.

20.01.2023.
   
Комисија за организацију манифестација од значаја за општину Кањижа упућује П О З И В за прикупљање захтева за коришћење бине у 2023. години ...

Обавештење о увођењу у војну евиденцију 2023

12.01.2023.
 
О Б А В Е Ш Т Е Њ Е Грађани Републике Србије, а на основу члана 47. Закона о одбрани имају право и дужност...

Енергетски угрожен купац

04.01.2023.
 
Новом Уредбом о енергетски угроженом купцу, која је ступила на снагу 17. децембра, прописани  су критеријуми које грађани односно домаћинства, морају да испуне за остваривање права...

Јавни позив

05.12.2022.
 
На основу члана 11. став 2. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), члана...

Контрола квалитета Пописа

02.12.2022.
 
У периоду од 2. до 11. децембра 2022. Републички завод за статистику спроводи Постпописну анкету на случајном узорку од око 20.000 домаћинстава, у 106 општина, у...
  1    ...    3    4    5    ...    84