XI седница Скупштине општине Кањижа

18.11.2021.
  
25. новембар 2021. (четвртак) са почетком 10.00 часова у великој сали градске куће у Кањижи, Трг Главни бр. 1. се одржава XI седница Скупштине општине Кањижа. ...

IV ванредна седница Скупштине општине Кањижа

12.11.2021.
  
17. новембра 2021. (среда) са почетком 12 часова се одржава IV ванредна седница Скупштине општине Кањижа, која се одржава у електронској форми Позивница ДНЕВНИ...

Службени лист општине Кањижа – 2021/21

03.11.2021.
  
САДРЖАЈ: РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ РУКОВОДИОЦА ОДГОВОРНОГ ЗА ФИНАНСИЈСКО УПРАВЉАЊЕ И КОНТРОЛУ         510 РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ РАДНЕ ГРУПЕ ЗА УСПОСТАВЉАЊЕ, ПРАЋЕЊЕ И...

Службени лист општине Кањижа – 2021/20

26.10.2021.
  
САДРЖАЈ: ОДЛУКА О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ДЕЛА НЕПОКРЕТНОСТИ УПИСАНЕ У ЛН БР. 5814 К. О. КАЊИЖА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ КАЊИЖА ...

Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Кањижа за 2021. годину

19.10.2021.
  
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Кањижа за 2021. годину ...