Попис пољопривреде 2023.

10.08.2023.
  
Законска основа Попис се спроводи у складу са Законом о Попису пољопривреде 2023. године („Службени гласник РС“, бр. 76/21).  Јединице посматрања Јединице посматрања у Попису пољопривреде...

Обавештење о добровољном служењу војног рока са оружјем

10.08.2023.
  
На добровољно служење војног рока са оружјем и Војно стручно оспособљавање за резервне официре могу се пријавити сви држављани Републике Србије, мушког и женског пола, са...

Авиотретман сузбијања комараца и подела ларвицида у облику таблета

09.08.2023.
  
Одељење за инспекцијске послове обавештава грађане да ће дана 11. августа 2023. године у вечерњим сатима (18-21 часова), вршити акцију сузбијања одраслих форми комараца из ваздуха,...

Трећа рата пореза на имовину

03.08.2023.
  
Обавештавамо грађане општине Кањижа да рок за уплату треће рате пореза на имовину за 2023. године истиче 15. августа 2023. године. Уплата рате врши се у...

Обавеза категоризација објеката за смештај

01.08.2023.
  
Законом о угоститељству (,,Сл. гласник РСˮ, бр. 17/2019) прописана је обавеза угоститеља који пружа услуге смештаја у објектима домаће радиности (кућа, апартман и соба) и објектима...

Јавни оглас за отуђење парцеле без објекта

01.08.2023.
  
Предмет јавног огласа је јавно надметање за отуђење непокретности уписане у лист непокретности број 5814 КО Кањижа, парцела број 10663/1 коју чини грађевинска парцела без објекта...