Обавештење о прскању комараца из ваздуха

14.06.2021.
   
Одељење за инспекцијске послове обавештава грађане да ће се у периоду од 14. 06. 2021. до 21. 06. 2021. године у вечерњим сатима (18-21 часова), вршити...

Обавештење

12.04.2021.
 
Обавештење о отпочињању рада на општинских одлука у надлежности Скупштине општине Кањижа ...

Јавна презентација урбанистичког пројекта

01.03.2021.
   
Одељење за грађевинске послове у складу са чланом 63. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“ бр. 72/2009, 81/2009 – исправка, 64/2010 – одлука УС,...

Јавни позив за посебне програме у области спорта

24.02.2021.
  
На основу члана 13. став 3. Одлуке о остваривању потреба и интереса грађана у области спорта у општини Кањижа („Службени лист општине Кањижа”, бр. 13/2018) и...

Евидентирање заинтересованости за упис деце у први разред

02.02.2021.
   
Ради организованог уписа деце у први разред основне школе на начин прописан Законом о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 –...
  1    ...    3    4    5    ...    37