Јавна презентација урбанистичког пројекта

21.06.2021.
   
У складу са чланом 63. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“ бр. 72/2009, 81/2009 – исправка, 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 -...

Јавна презентација урбанистичког пројекта

21.06.2021.
   
У складу са чланом 63. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“ бр. 72/2009, 81/2009 – исправка, 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 -...

Обавештење о прскању комараца из ваздуха

14.06.2021.
   
Одељење за инспекцијске послове обавештава грађане да ће се у периоду од 14. 06. 2021. до 21. 06. 2021. године у вечерњим сатима (18-21 часова), вршити...

Обавештење

12.04.2021.
 
Обавештење о отпочињању рада на општинских одлука у надлежности Скупштине општине Кањижа ...

Јавна презентација урбанистичког пројекта

01.03.2021.
   
Одељење за грађевинске послове у складу са чланом 63. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“ бр. 72/2009, 81/2009 – исправка, 64/2010 – одлука УС,...
  1    ...    3    4    5    ...    37