Службени лист општине Кањижа – 2021/21

03.11.2021.
  
САДРЖАЈ: РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ РУКОВОДИОЦА ОДГОВОРНОГ ЗА ФИНАНСИЈСКО УПРАВЉАЊЕ И КОНТРОЛУ         510 РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ РАДНЕ ГРУПЕ ЗА УСПОСТАВЉАЊЕ, ПРАЋЕЊЕ И...

Службени лист општине Кањижа – 2021/20

26.10.2021.
  
САДРЖАЈ: ОДЛУКА О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ДЕЛА НЕПОКРЕТНОСТИ УПИСАНЕ У ЛН БР. 5814 К. О. КАЊИЖА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ КАЊИЖА ...

Службени лист општине Кањижа – 2021/19

19.10.2021.
  
САДРЖАЈ: ОДЛУКА О ОСЛОБАЂАЊУ ПЛАЋАЊА НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА            126 ОДЛУКА О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЗА ОТУЂЕЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ...

Службени лист општине Кањижа – 2021/18

08.09.2021.
  
САДРЖАЈ: ОДЛУКА О ОБУХВАТУ ЗЕМЉИШТА КОМЕ ЈЕ ПРОМЕЊЕНА НАМЕНА ИЗ ПОЉОПРИВРЕДНОГ У ГРАЂЕВИНСКО НА ОСНОВУ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ КАЊИЖА БР. Е-2795 ...

Службени лист општине Кањижа – 2021/17

25.08.2021.
 
САДРЖАЈ: ОДЛУКА О ИЗБОРУ ПРОГРАМА КОЈИ СЕ ПОДСТИЧУ СРЕДСТВИМА НАЗНАЧЕНИМ У II ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ/ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА У 2021....