Службени лист општине Кањижа – 2021/15

29.07.2021.
  
САДРЖАЈ: ОДЛУКА О ОТУЂЕЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ УПИСАНЕ У ЛН БР. 5548 К.О. КАЊИЖА, НА ПАРЦ. БР. 1020, БРОЈ ПОСЕБНОГ ДЕЛА 20 ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ...

Службени лист општине Кањижа – 2021/14

28.07.2021.
  
САДРЖАЈ: РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА КОМИСИЈЕ ЗА ПОСЛОВНИ ПРОСТОР             302 ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О...

Службени лист општине Кањижа – 2021/13

23.07.2021.
  
САДРЖАЈ: ОДЛУКA О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ДЕЛА КРОВА НЕПОКРЕТНОСТИ УПИСАНЕ  У ЛН БР. 8845 КО ХОРГОШ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ КАЊИЖА...

Службени лист општине Кањижа – 2021/12

15.07.2021.
  
САДРЖАЈ: II ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ/СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У КУЛТУРИ У 2021. ГОДИНИ   290 ...

Службени лист општине Кањижа – 2021/11

30.06.2021.
  
САДРЖАЈ: ОДЛУКА О ОРГАНИЗАЦИЈИ И ФУНКЦИОНИСАЊУ ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КАЊИЖА                211 ОДЛУКА О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА...

Службени лист општине Кањижа – 2021/10

09.06.2021.
  
САДРЖАЈ: КОЛЕКТИВНИ УГОВОР О ДОПУНИ КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У  ОРГАНИМА ОПШТИНЕ КАЊИЖА                208 ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА...