Службени лист општине Кањижа – 2021/20

26.10.2021.
  

САДРЖАЈ:

  • ОДЛУКА О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ДЕЛА НЕПОКРЕТНОСТИ УПИСАНЕ У ЛН БР. 5814 К. О. КАЊИЖА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ КАЊИЖА      501
  • РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕПОСТУПКА ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ              502
  • РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА ИЗРАДУ ПРЕДЛОГА ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КАЊИЖА                502
  • РЕШЕЊЕ О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ РЕДОВНОГ РАДА ПОЛИТИЧКИХ СУБЈЕКАТА               503
  • ЈАВНИ  ОГЛАС ЗА ПРИКУПЉАЊЕ  ПИСМЕНИХ ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ДЕЛА  НЕПОКРЕТНОСТИ У КАЊИЖИ                504
  • ОДЛУКА О ПРОМЕНИ СТАТУТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ВЕЛЕБИТ  507


Службени лист општине Кањижа – 2021/20