Јавни позив за решавање стамбених потреба избеглица

13.07.2020.
   
На основу Правилника о условима и мерилима за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица за куповину сеоских кућа са окућницом и набавку пакета грађевинског...

Обавештење о овери потписа

15.05.2020.
  
У члану 1. став 3. Закона о измени Закона о локалним изборима („Сл. гласник РС“, бр. 68/2020) прописано је да потпис којим бирач подржава изборну листу...

Наставак рада са странкама у Општинској управи

11.05.2020.
   
Одлуком Народне скупштине Републике Србије укинуто је ванредно стање на територији Републике Србије и стекли су се услови за наставак рада са странкама путем непосредног контакта...

Обавештење о упису и увиду у посебан бирачки списак

15.10.2018.
   
Поводом Одлуке о расписивању избора за чланове националних савета националних мањина („Службени гласник Републике Србије“ број 63/18) који ће се одржати 04.11.2018. године, а на основу...

Саопштење о оверавању потписа, рукописа и преписа

02.03.2017.
   
Општинска управа општине Кањижа обавештава јавност да због измене закона од 1. марта не врши оверавање потписа, рукописа и преписа. Сагласно одредбама  члана 29. Закона о...

Јавни позив из избегличких и расељених породица

23.09.2016.
   
Фонд за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима расписује Јавни позив за пружање једнократне финансијске помоћи ученицима средњих школа из избегличких и расељених породица на...